Οι επιχειρήσεις που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη φήμη και την καινοτομία των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν κατοχυρώνουν τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και τα σχέδια των προϊόντων τους, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τα βιομηχανικά και εμπορικά δικαιώματα τους αλλά και να διευρύνουν τον κύκλο των επιχειρηματικών γνωριμιών τους μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις που μοιράζονται κοινές ιδέες και αντιλήψεις.

Η κατοχύρωση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί κοινή αντίληψη των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης, που οραματίζονται μακροπρόθεσμα την ύπαρξη τους, επενδύουν στην έρευνα και ανάπτυξη και, πολύ απλά, ευελπιστούν στην ύπαρξη και άλλων ομοϊδεατών προκειμένου να συνάψουν συνεργασίες και κατ’ επέκταση συνέργειες που προσβλέπουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους, αλλά και την εδραίωση τους στο χώρο που δραστηριοποιούνται.

Το μέλη του ΔΔΒΙ είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που μοιράζονται κοινές ιδέες και αντιλήψεις σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δημιουργώντας ένα ισχυρό γκρουπ επιχειρήσεων που αναζητεί την ανταλλαγή ιδεών αλλά και τη δημιουργία συνεργασιών, δράσεις που ενθαρρύνονται από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια.