Το ΔΔΒΙ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των μελών του σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στη δημιουργία και καλλιέργεια μια επιχειρηματικής κουλτούρας που έχει ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων της την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων, των ευρεσιτεχνιών, των βιομηχανικών σχεδίων προϊόντων και άλλων τίτλων προστασίας.

Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, διαμορφώνονται αξίες που αποσκοπούν στο σεβασμό της βιομηχανικής ιδιοκτησίας του άλλου, αντιμετωπίζοντας την «αποκλειστικότητα» με αίσθηση δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει για τα μέλη του εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες με τη χρήση της τεχνολογίας μέσω τηλεκπαίδευσης αλλά και με φυσική παρουσία σε αντίστοιχους χώρους όπως ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα.