Διεύθυνση

Εμπορικό Κέντρο Κόλλα
Πλ. Γεωργίου A’ 3, 26221, Πάτρα