Το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι μια μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια κατόχων τίτλων ευρεσιτεχνιών και σχεδίων προϊόντων καθώς και κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων.

Επιπλέον των δραστηριοτήτων που έχει το ΔΔΒΙ στην κεντρική φιλοσοφία του, παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του με την ένδειξη ΜΕΛΟΣ σε όλες τις προβολές τους, έντυπες και ηλεκτρονικές.

Η χρήση του σήματος του ΔΔΒΙ παραχωρείται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όσο διατηρεί την ιδιότητα του ως μέλος, παρέχει προστιθέμενη αξία, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει κύρος και αναγνωρισιμότητα.