Το ΔΔΒΙ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις σημάνσεις προβολής της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με τον Κανονισμό Χορήγησης για το “Εμπορικό Σήμα Εμπιστοσύνης” να αποτελεί μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προβολής ενός εμπορικού σήματος που έχει ήδη δημιουργήσει μια φήμη γύρω από το όνομα του μέσα από την εκτεταμένη εμπορία και αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό.

Οι ευρεσιτεχνίες αποτελούν αντικείμενο προβολής μέσα από τη διαδικασία χορήγησης της σήμανσης “Καινοτόμο Προϊόν”.

Αντίστοιχα, τα βιομηχανικά σχέδια που ξεχωρίζουν για το σχεδιασμό τους προβάλλονται μέσα από τη διαδικασία χορήγησης της σήμανσης “Προϊόν Ειδικού Σχεδιασμού”.

Όλες οι σημάνσεις χορηγούνται ως συνέπεια ελέγχου συμμόρφωσης με τον αντίστοιχο Κανονισμό Χορήγησης που έχει εκπονήσει το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.