Ο μεγάλος όγκος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς – και ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και σχεδίων προϊόντων διαφορετικών δικαιούχων, αυτομάτως έχει κάνει πολλά σήματα και κατοχυρωμένες ιδέες να ξεχωρίζουν.

Το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προβάλει τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες και τα βιομηχανικά σχέδια που ξεχωρίζουν μέσα από τις ακόλουθες εκδόσεις:

Οι παραπάνω εκδόσεις έχουν έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ οι συμμετέχοντες των περιεχομένων είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, δικαιούχοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και μέλη του ΔΔΒΙ.