Η φήμη και η αναγνωρισιμότητα που δημιουργείται γύρω από ένα εμπορικό σήμα, η έρευνα που καταλήγει στην κατασκευή μια ευρεσιτεχνίας και ο πρωτότυπος σχεδιασμός διαφόρων προϊόντων, αποτελούν στοιχεία της καθημερινότητας τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κοινωνιών.

Καθημερινά συναντάμε εμπορικά σήματα αγαθών και υπηρεσιών, λιγότερο ή περισσότερο γνωστά, τα οποία σε βάθος χρόνου παρουσιάζουν ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση. Η φήμη που δημιουργείται γύρω από το όνομα τους τα καθιστά δημοφιλή και πλέον καταναλωτικά.

Αντίστοιχα, κατασκευάζονται και προωθούνται στην αγορά νέα και καινοτόμα προϊόντα, ευρεσιτεχνίες με βιομηχανική εφαρμογή, που απλουστεύουν τον τρόπο ζωής ή υποδείγματα χρησιμότητας που λύνουν σημαντικά τεχνικά προβλήματα τόσο της καθημερινότητας όσο και πιο πολύπλοκων καταστάσεων.

Ο βιομηχανικός σχεδιασμός σε συνδυασμό με την έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπων προϊόντων συμβάλλουν στην εξέλιξη και εργονομία αγαθών που βρίσκονται καθημερινά σε πρώτη ζήτηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, δημοφιλή εμπορικά σήματα, ιδιαίτερα καινοτόμες ευρεσιτεχνίες και ξεχωριστά πρωτότυπα σχέδια και υποδείγματα προϊόντων, επιβάλλεται να αποτελούν αντικείμενο βράβευσης. Ένα τέτοιο βραβείο είναι σημαντικό για το δικαιούχο, τον εφευρέτη και το σχεδιαστή, αναγνωρίζοντας το έργο του αλλά και δημιουργώντας το κίνητρο για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων ιδεών.

Το ΔΔΒΙ εφαρμόζει διαδικασίες και πρότυπα αξιολόγησης της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, φυσικών και νομικών προσώπων, βραβεύοντας εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες και σχέδια προϊόντων που ξεχωρίζουν.