Το σύγχρονο περιβάλλον επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επιβάλλει τη συνεχή ενημέρωση των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριοποίησης, σε μια σειρά θεμάτων και αντικειμένων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία αλλά και την ευημερία τους σε βάθος χρόνου.

Μια επιχείρηση έχοντας επενδύσει στη βιομηχανική ιδιοκτησία της, είτε αφορά εμπορικά σήματα είτε ευρεσιτεχνίες ή σχέδια προϊόντων, τι ισχύει τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και διαδικασιών – σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς – αλλάζει τακτικά και ενίοτε σε σημεία που είναι καθοριστικά για την αξία αυτού του άυλου και τόσο σημαντικού περιουσιακού στοιχείου.

Το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνεται συνεχώς για τις αλλαγές που προκύπτουν σε θέματα νομοθεσίας και διαδικασιών, παρέχοντας άμεσα την πληροφορία στα μέλη του. Με τον τρόπο αυτό, όταν ο δικαιούχος ενός τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναζητήσει μια σχετική πληροφορία, γνωρίζει που να ανατρέξει ώστε να λάβει άμεσα υπεύθυνη και πλήρη ενημέρωση για τα αντίστοιχα θέματα που τον αφορούν.