Το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έχει σαν κύριο σκοπό τη στήριξη των μελών του σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Μεταξύ των άλλων, οι σκοποί του ΔΔΒΙ είναι: